Doel

De Unie van de Belgische Automatenbranche is een
nationale beroepsvereniging en telt zo'n tweehonderd leden
over het hele land. Deze vormen een marktsegment van
zo'n 80%. De Unie verdedigt en behartigt de belangen van
exploitanten, fabrikanten en verdelers van automatische
ontspanningstoestellen. Zij heeft tot doel deze belangen te
bestuderen, te beschermen, te ontwikkelen en samen te
bundelen.

De UBA volgt tevens de wetgeving met betrekking tot de
sector op de voet en streeft ernaar haar leden zo goed
mogelijk te informeren.

Structuur

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur is samengesteld uit een algemeen voorzitter, een algemeen ondervoorzitter en een algemeen secretaris-penningmeester.

De raad van bestuur kan zich laten bijstaan door werkende leden van de vereniging.

Raad van bestuur

Algemeen VoorzitterAlgemeen OndervoorzitterAlgemeen Ondervoorzitter Algemeen Secretaris Penningmeester
Willy michielsRoberto DongiovanniJean-Marie Van ExemPhilippe Crosset

Leden

Desmet Ronny, De Cock Hans, Dongiovanni Michel, Dupont Philippe, Fernandez Nico, Gille John, Cielen Eric, Lejeune Danny, Moutteau Georges, Van der Hoeven Peter, Verdoene Daniƫl, Van Riet Nestor, Verstraeten Eric.
© copyright 2018 - ICM Labarque
UBA - login